JUDr. Ing. Michal Mladý
Váš advokát, obhajca
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Profil

Advokát  JUDr. Ing. Michal  Mladý  úspešne  ukončil  vysokoškolské  právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005 .

Titul   „doktor práv“  získal   v   roku   2007   po   úspešnom   zložení  rigoróznej  skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave . 

Od roku 2007 do roku 2011 pracoval ako advokátsky koncipient . 

Advokátsku skúšku na Slovenskej advokátskej komore úspešne zložil v roku 2011.

V  zozname  advokátov  Slovenskej  advokátskej  komory  je  zapísaný od  1. 1. 2012, odkedy vykonáva povolanie advokáta.

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho, obchodného, trestného, správneho, pracovného a rodinného práva.

JUDr. Ing. Michal Mladý je v rámci výkonu povolania advokáta zapísaný v zozname advokátov poskytujúcich ex offo obhajobu v trestnom konaní.